Yumurta (Oosit) Dondurma

Tedavisi.

Özellikle son yıllarda dondurma yöntemlerinin gelişmesi ve iyileşmesiyle oosit dondurma işlemi gittikçe artmaktadır.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeden dolayı her kadın oositlerini donduramıyor. Oosit dondurmak için ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi) yönetmeliği gereğince bir üniversite hastanesi ya da yetkili bir eğitim hastanesinde oosit rezervinin azaldığına dair ya da ailesel olarak erken menopoz riski olduğuna dair rapor düzenlenmesi gerekiyor.
Bununla birlikte, eğer bayan yumurtalık rezervini etkileyecek cerrahi işlem geçirecekse ya da yumurtalıklarına zarar verebilecek kemoterapi ya da radyoterapi alacaksa oositleri korumak amacıyla kemoterapi öncesinde oositler toplanarak dondurulabiliyor.

Oosit dondurmak için aynı tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçlar kullanılır. Bu sayede oosit sayısı artırılır ve ultrason eşliğinde genel anestezi altında iğne yardımıyla oositler toplanır. Birkaç saat sonra oositlerin etrafındaki hücreler ayıklanarak oositlerin olgun olup olmadığı kontrol edilir ve olgun oositler uygun yöntemle dondurulur. Dondurma işlemi sırasında özel solüsyonların içerisinde çeşitli işlemlerden geçirilen oositler uygun taşıyıcılarda -196 derece sıvı azot içerisinde yıllarca saklanabilir.

Oosit dondurma yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda bugün dondurulup uygun zamanda çözdürülen oositlerin sağ kalım oranı %90’lara ulaşmış durumdadır.