Azospermi

sebepleri ve tedavileri.

Azospermi ejakülatta hiç sperm bulunmaması durumudur. Genel popülasyonda tüm erkeklerin %1’inde görülürken infertilite sorunu yaşayan erkeklerin yaklaşık % 15’inde görülür.

Azosperminin 2 tipi vardır:

Nonobstrüktif Azospermi,
Spermi taşıyan kanallarda herhangi bir sorun yoktur ancak testislerde yeterli düzeyde sperm üretilememektedir. Bu durum büyük oranda testis içi yapısal sorunlara yada sperm yapımı için gerekli hormonların salgılandığı hipofiz bezine bağlıdır. Obstrüktif Azospermi
ise testislerde sperm üretiminde bir sorun yoktur ancak spermi taşıyan kanallarda sorun vardır.

Azospermi gözlenen hastalarda mutlaka çok iyi bir özgeçmiş alınmalı, fizik muayene yapılmalı ve çeşitli laboratuar tetkikleri ile azosperminin neden kaynaklandığı bulunmalıdır. Obstrüktif Azospermi hastalarında mutlaka kistik fibröz ve Vas deferens yokluğu ile ilgili tenetik tarama, Nonobstrüktif Azospermi hastalarında ise kromozom anomalileri ve Y kromozom mikro delesyonu tetkiki yapılmalıdır.

Nonobstrüktif azospermi hastalarında hipotalamus veya hipofiz bezine bağlı hastalığın tedavi edilmesi, GnRH, FSH ve testosteron hormonları kullanılarak sperm üretiminin sağlanması mümkün olsa da tedavi süreleri oldukça uzun sürmektedir. Primer testis yetmezliği vakalarında testiste doğumsal bir sorun olabilir yada travma, radyasyon, kemoterapi ve viral enfeksiyonlar gibi farklı dış faktörlere bağlı gelişmişebilir. Sperm üretimi bozuklukları; sertoli cell only (SCO) sendromu, matürasyon arresti, tübüler skleroz kaynaklı olabilir. Günümüzde bunların hiçbirisinin tedavisi yoktur ve testisten cerrahi yöntemlerle doku çıkarıp sperm elde edilerek kullanılması tek seçenektir.

Lokal ya da genel anestezi altında çeşitli yöntemlerle cerrahi olarak sperm eldilebilir. Bunlar:

PESA (Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu): Testislerin üzerinde yer alan epididimislere ince bir iğne ile girerek içerisindeki spermleri çekme yöntemidir.

PTSA (Perkutan Testiküler Sperm Aspirasyonu): Kese açılmadan deriden batırılan bir iğne ile testislere girerek testis dokusundan örnek alınmasıdır.

TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu): Küçük bir kesi ile kese ve testis açılarak testisten küçük doku parçaları alınır ve içinde sperm aranır. Sperm bulunamazsa diğer testisten doku parçaları alınır.

Mikro TESE: TESE ile aynı işlemdir. Farkı cerrahi sırasında mikroskop kullanılarak içinde sperm olduğu düşünülen tübüller daha iyi gözlenerek onlardan parça alınır.